body background

Det är populärt att låta belysningen skapa stämning och personlig miljö i hemmet, vi hjälper dig att hitta alternativ.

Arbeta hos oss?

Kontakta Mathias för mer info.

Nu kan vi även erbjuda våra kunder KNX – ”smarta hus”, solcellsanläggningar och ljud/bildanläggningar.

Äntligen friskvård!

Watt Meister EL har under våren 2014 startat upp en liten friskvårdsavdelning, WM EL Friskvård, för att främja god kroppskontroll samt förebygga skador och slitage som lätt uppstår i yrkeslivet(och utanför).